HALAL

HALAL sertifikāts

Sertificētā darbības sfēra:

Pārtikas piedevu (saskaņā ar pielikumu) komplekso maisījumu ražošana.

HALAL sertifikāts HALAL sertifikāts annex