Ieraugi
  • mezofīlie (Probat, Choozit)
  • termofīlie (Choozit,You Mix)
  • mezofīlo - termofīlo ieraugu maisījums (Choozit)
  • aizsargkultūras (Holdbac)
  • mīkstie sieri
  • puscietie sieri
  • cietie sieri
  • ultrafiltrācijas ceļā iegūti sieri
  • separācijas ceļā iegūti sieri