Kakao produkti

Kakao pulveri:

  • dabīgais
  • alkalizētais 12%, 22%, 24%

kakao sviests

kakao masa